Sedan kriget inleddes i Ukraina i februari, är krisen där ett faktum och miljontals ukrainare är på flykt både inom och utom landet. Det svårt att inte beröras av situationen och dessa livsöden. Rapporter och bilder i nyhetssändningarna väcker empati och engagemang; viljan att visa omtanke och att göra något positivt för det ukrainska folket.

ORWAK 5-DUBBLAR BIDRAGET

Orwaks personal startade en intern insamling och Orwak valde att 5-dubbla det insamlade beloppet! Totalt har Orwak och dess medarbetare därmed skänkt 50 000 SEK till UNHCR:s insatser i Ukraina.

UNHCR MED VÄRLDENS UPPDRAG ATT SKYDDA FLYKTINGAR

FN:s flyktingprogram UNHCR har världens uppdrag att skydda flyktingar och befinner sig i krisområden, där de delar ut livräddande nödhjälp. Trots riskerna är UNHCR på plats i Ukraina med förnödenheter, leder hjälparbetet och sätter människor på flykt i säkerhet. Tonvis med värmande filtar har skickats till landet där det råder vinterkyla, människor som har suttit fast i skyddsrum har fått sängar och madrasser och flera hundra kilo mat delas ut i byar och till de flyktingar som blivit fast i köer vid gränserna.

Följ UNHCR:s senaste insatser i Ukraina

× How can I help you?