Products startpage

Produkter

Vi är stolta över att presentera vårt omfattande produktsortiment som uppfyller högt ställda krav på avfallshantering i många marknadssegment. Våra tillförlitliga, tysta och sofistikerade komprimeringssystem är utformade för att arbeta för dig! För att underlätta identifieringen och valet av produkter har vi delat in dem i produktfamiljer där medlemmarna har liknande egenskaper och kvaliteter i fråga om design och/eller funktioner.

 

 • TOM

  TOM har unika egenskaper och utgör sin egen familj! TOM är ungefär lika stor som ett vanligt sopkärl, men komprimerar avfallet och kan rymma upp till sju gånger volymen innan säcken är full. Konceptet passar perfekt för starkt trafikerade offentliga miljöer.

   

 • Balpressar, Säck- och kärlpressar

  Orwaks sortiment av balpressar innefattar såväl små frontmatade balpressar med litet ytanspråk för mindre materialmängder som den dynamiska balpresserien POWER för stora volymer förpackningsmaterial. I sortimentet ingår även toppmatade flerkammarsystem för sortering och komprimering av flera materialslag.

  För blandat brännbart avfall erbjuder vi våra klassiska säck- och kärlpresslösningar.

 • Brickman

  Helautomatiska brikettpressar som snabbt reducerar stora avfallsvolymer till kompakta briketter. Pressarna kan matas under drift och med en komprimeringsgrad på upp till 20:1 behöver briketterna inte bindas. Inmatningen av material och utmatningen av briketter kan lätt integreras i en systemlösning.

   

 • ORWAK HORIZONTAL

  Våra helautomatiska horisontalpressar uppfyller de utmaningar de ställs inför vid centraliserad avfallshantering i miljöer där mycket stora volymer pappersbaserat avfall och plastemballage samlas. Horisontalpressarna erbjuder ett omfattande urval av inmatningssystem samt automatisk bindning av balarna. Kontinuerlig komprimering och balning medger drift i flerskift och en balpressräknare håller ordning på flödet.

 • Komprimatorer

  Orwak har ett omfattande sortiment av både mobila och stationära komprimatorer. Det ger stor flexibilitet genom en mångfald av modeller i varierande storlekar och med olika kapacitetsnivåer.

 • Heger

  Vi levererar även produkter från Heger, en tysk producent som är världskänd för sina lösningar inom komprimeringssystem för frigolit, skumplast och avfuktning.

   

 • RW 102 avfallskvarn

  Kvarn för matavfall i kommersiella kök! Den robusta och patenterade kvarnen ger effektiv nedmalning av organiskt material utan förpackning. Slurryn kan sedan användas till produktion av biogas.

 • Säckar och band

  Orwak erbjuder högkvalitativa säckar och band som rekommenderas till balpressarna och avfallskomprimatorerna i vårt sortiment. Dessa förbrukningsartiklar har testats noga och valts ut för att möta högt ställda krav på starka och tillförlitliga säckar och band.