Våra komprimerings- och balningslösningar är betydelsefulla bidrag till en effektiv och ändamålsenlig avfallshantering, hållbar utveckling, trivseln på arbetsplatsen och uppfyllandet av miljöregler. Komprimering av material handlar om att omvandla något stort och skrymmande till något som är mindre och kompakt – men vår främsta erfarenhet genom åren är att mindre blir till mer i fråga om fördelar för användaren:

Turning waste into value

1. Mer lönsamhet

När löst material komprimeras resulterar det i färre hämtningar, minskade transporter och därmed lägre avfallskostnader.

2. Mer produktivitet

Tid är pengar! Mindre tid spenderat på avfallshantering ger mer värdefull tid för din kärnverksamhet!

Safety at heart

3. Mer ordning

Rätt hantering av restmaterial bidrar till en säkrare arbetsmiljö och nöjda medarbetare.

Make space for your business

4. Mer utrymme

Golvyta är en resurs! Våra balpressar reducerar snabbt volymen och kompakta balar tar upp mycket mindre lagringsutrymme än okomprimerat material.

5. Mer återvinning

Balat restmaterial förser återvinningsbolagen med kompakt, lätthanterligt och högvärdigt material för återvinning.

× How can I help you?