ETT LÅNGSIKTIGT PERSPEKTIV

Med hållbarhet högst upp på agendan idag i många företag och länder världen över, blir Orwaks affärsidé och visioner mer aktuella för varje dag som går. Vi strävar därför efter att utveckla och erbjuda system som mer än väl möter – och även överträffar – våra kunders förväntningar på att uppnå sina mål för restproduktshantering såväl som att minimera påverkan på miljön och bidra till ett mer hållbart samhälle.

VÅRT BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA HÅLLBARHETSMÅLEN

Orwaks lösningar underlättar och uppmuntrar till sortering och komprimering direkt vid källan. Att sortera material i rena fraktioner gynnar återvinning och volymreduktionen genom komprimering resulterar i färre transporter och mindre CO2-utsläpp.

  
https://www.un.org/sustainabledevelopment

SULO GROUPS CSR-RAPPORT

Vår verksamhet är baserad på miljövänliga lösningar för avfallshantering. Vi är i en unik position genom att vårt affärsuppdrag har ett naturligt hållbarhetsfokus. Tillhandahållna produkter och tjänster hjälper våra kunder att agera på ett miljövänligt sätt. Det innebär att trovärdigheten och värdet i våra varumärken är helt beroende av hur vi själva uppträder.

Orwak är en del av SULO Group och vi presenterar här med entusiasm den gemensamma CSR-rapporten. Den ger en fördjupad reflektion över våra aktiviteter och åtaganden för att skapa en hållbar framtid och anger riktlinjerna för våra visioner många år framöver.

Läs rapporten (på engelska)

 

ÄR DU VÅR NÄSTA MEDARBETARE?

Vi erbjuder en säker och inspirerande arbetsplats med god teamanda och goda karriärsmöjligheter. För oss som arbetsgivare är det ett viktigt ansvar och uppdrag att skapa en hållbar arbetsplats , där våra medarbetare bemöts med respekt, har meningsfulla arbetsuppgifter och får goda möjligheter till lärande, personlig utveckling och att anta nya utmaningar.

EN HÅLLBAR ARBETSPLATS

Vill du arbeta för oss eller söker du ett exjobb eller en praktikplats?

Läs mer

STOLT SPONSOR TILL TEAM RYNKEBY

ett välgörenhetsprojekt, där deltagarna cyklar till Paris i syfte att samla in pengar till förmån för svårt sjuka barn. Läs mer

”GO GREEN. BUY AN ORANGE MACHINE.”

För att gå från tanke till handling, var det ett naturligt val för oss på Orwak att välja 100 % grön el i vår fabrik, när vi producerar våra balpressar och att engagera oss i ett klimatprojekt ”Direct Air Capture” – en banbrytande innovation som fångar upp CO2 ur luften och lagrar det permanent under marken. Läs mer

Tänk om vi kunde vrida klockan tillbaka och återställa historiska CO2-utsläpp? Tänk om det fanns en gigantisk dammsugare som rensade bort koldioxid från luften? Det är ingen utopi utan verklighet! I Team Orwak känner vi oss inspirerade av att sponsra det nya Direct Air Capture-projektet baserat på det schweiziska företaget Climework ‘s fantastiska innovation och banbrytande teknik som fångar COur luften och pumpar ner den under marken. Genom en naturlig process omvandlas gasen automatiskt till sten över tiden. Det är en konkret, effektiv och permanent lösning! En verklig och engagerade klimataktion!

 

× How can I help you?