2019

NY SKOG I COLOMBIA – 80 MILJONER TRÄD PLANTERADE HITTILLS I PROJEKTET

I år 2019, är Orwak stolt sponsor till FN:s Gold Standard storskaliga trädplanteringsprojekt i Colombia. Vichadaregionen i Colombia var en gång täckt av regnskog, men har genom människors påverkan omvandlats till en torr trädlös savann.

Go Green image

Inom projektet har det hittills planterats 80 miljoner träd och den nya vidsträckta skogen ger inte enbart naturlig CO2-reduktion utan förbättrar även livsvillkoren för människor som lever i området och ger traktens djur och växter ett nytt hem.

2018

GRÖN EL I HINDUSTAN I NORRA INDIEN

Orwak engagerar sig också i klimatkompensation som sponsor till Tricorona Climate Compensation Program in Hindustan. Det är en investering i en modern och effektiv vindkraftspark, vilken genererar grön el i en region som annars domineras av kraftverk helt beroende av fossila bränslen. Denna vindkraftpark med 75 turbiner i drift har ersatt ett traditionellt kolkraftverk och reducerar CO2-släppen med 101 000 ton per år!

Det bidrar också till en renare och hälsosammare närmiljö för lokalbefolkningen och projektet främjar även bättre utbildning och hälsovård för en bättre framtid för barnen i regionen!

× How can I help you?