Nyhetsrum - Håll dig uppdaterad

NY CONTENTPORTAL OM MODERN AVFALLS-HANTERING

Toggle

Nu lanserar San Sac Group en contentportal med inspirerande och utbildande material inom modern avfallshantering. Syftet är att göra det enkelt att i den digitala världen följa trenderna i branschen och få uppslag till nya kreativa och effektiva lösningar på traditionella problem. Att skapa och utveckla portalen avfallshantering.se är ett gemensamt projekt för systerbolagen San Läs mera

SAN SAC GROUP FÖRVÄRVAR ATS OCH SERVICE LINK

Toggle

ATS och Service Link går samman med Orwak Sverige och blir marknadsledande på försäljning och service av komprimerande avfallsutrustning San Sac Group förvärvar bolagen Avfallsteknik Skandinavien AB (ATS) och Service Link Skandinavien AB (Service Link). ATS är marknadsledande på försäljning av komprimerande utrustning för avfallshantering och Service Link erbjuder en rikstäckande serviceorganisation för komprimeringsutrustning. ”I Läs mera