Efter 7 dagar och 110 mil på cykel genom Sverige gick Team Rynkeby Jönköping i mål på Hallstaberget vid Sollefteå igår lördag. Från starten i Jönköping hade laget då tillryggalagt samma sträcka som den planerade touren till Paris skulle blivit.

Det har varit en utmanande vecka med dagstemperaturer upp mot 30 grader och dagsetapper på 12-19 mil. Det är mycket väl kämpat och Orwak, som en av lagets sponsorer, gratulerar till den briljanta prestationen i välgörenhetstouren till förmån för allvarligt sjuka barn!

   
Det glada och stolta laget vid målgång                                                   

Färden har gått via Söderköping, Södertälje, Uppsala, Falun, Söderhamn och Sundsvall upp till slutpunkten i Ångermanland. Landskapen har skiftat och bjudit på vackra vyer över vidsträckta fält, skogar där solen silar in mellan höga träd, forsande älvar och klara norrlandssjöar men också på utmaningar med branta och långdragna stigningar i höglänt terräng. En god laganda och ett gemensamt starkt engagemang för det behjärtansvärda ändamålet har motiverat och sporrat deltagarna under touren och är en inspiration för oss alla!

  

Oförtrutet trampande – mil efter mil i                        Välbehövlig paus i Drottningsholms slottspark
gassande sol             

Fotokälla: Team Rynkeby Jönköping