Automatiserad lösning för kontinuerlig produktion av bruksbalar

Helautomatiska horisontalpressar uppfyller kraven som ställs vid centraliserad storskalig avfallshantering hos företag och organisationer som producerar stora mängder pappersbaserat avfall och plastemballage för återvinning. De minimerar snabbt avfallsmaterialet på ett kostnadseffektivt sätt och hjälper dig att förbättra den interna logistiken. Kontinuerlig balning medger drift i flerskift och en balpressräknare håller räkning på flödet. Balarna kan säljas direkt till pappers- och plastprocessindustrin.

Standardutrustning: fotocellstart, automatisk balbindning, materialväljare och balräknare

Ett brett urval matningssystem: manuellt, med kärlvändare, via lufttransport eller löpande band

Läs mer om Orwak Horizontal i produktfoldern (Engelsk PDF)

PRESSKRAFT: 30 – 60 t  KAPACITET: 1 – 6 t/h

× How can I help you?