Sulo, en global aktör med huvudkontor i Frankrike, har förvärvat San Sac Group från Accent Equity.

Latour Capital och Bpifrance offentliggör i och med förvärvet av San Sac Group slutförandet av en uppbyggnadsverksamhet för sitt portföljbolag Sulo (fd Plastic Omnium Environnement).

Sulo är en ledande internationell tillverkare av kärl och underjordiska system för insamling och separering av återvinningsbara material.

Förvärvet av San Sac Group är en viktig milstolpe i den strategiska tillväxtutveckling som Sulo inledde för ett år sedan. Båda parter kommer att kunna dra nytta av viktiga synergier vad gäller produkter, marknader och kunder, med flera möjligheter till merförsäljning.

Fredrik Jaginder, koncernchef för San Sac Group kommenterar: ”Vi ser mycket positivt på att nu ingå i en industrikoncern som Sulo. Vi kan därigenom stärka vår position på våra befintliga marknader med ökade volymer och ett bredare produktutbud för våra kunder.”

Läs hela pressreleasen på engelska (pdf)