Orwak och vårt systerbolag Enviropac sponsorade det prestigefyllda seglingsevenemanget Stena Match Cup i Marstrand första veckan i juli med vår komprimerande papperskorg TOM. Stena Match Cup har genom åren kommit att bli Sveriges största seglingstävling och lockar 100 000-tals besökare till västkustidyllen Marstrand. TOM kan tack vare volymreduktionen hålla upp till 7 gånger så mycket avfall som ett traditionellt sopkärl och bidrog till att hålla området kring seglingstävling städat och inbjudande.  Strategiskt placerad invid en av restaurangerna och med en i ögonfallande temawrapping gjorde TOM en insats bland besökarna.

Stena1  STENA TOM2