När du väljer en balpress från Orwak investerar du i en maskin som är tillverkad med 100% grön el och i en lösning som minskar avfallstransporterna och bidrar till ökad återvinning.

ORWAKS KOMPRIMERINGSLÖSNINGAR, ETT HÅLLBART VAL

Ned till 10 % av dess ursprungliga volym. Det är så mycket en Orwak-balpress kan minska ditt avfall och det resulterar i färre transporter och mindre CO2-utsläpp. Dessutom bidrar sortering och komprimering av material vid källan till en hållbar resursanvändning, eftersom mer återvinningsbart material går tillbaka in i kretsloppet.

 

KONSTANT UTVECKLING GER HÅLLBARA PRODUKTER

GRÖN EL I ORWAKFABRIKEN

När vi tillverkar återvinningsutrustning är det ett naturligt val att använda 100% energi från förnybara källor, vind- och vattenkraft producerad i Sverige, i Orwak-fabriken.

FÖRETAGSLEDNINGEN VÄLJER FOSSILFRITT

Alla medlemmar av ledningsgruppen kör elbilar: 100% grön el! Det är ett strategiskt beslut och ännu ett steg på vägen mot ett hållbarare alternativ att ställa om till en elektrifierad fordonsflotta. Totalt för hela ledningsgruppen innebär det årligen 18 000 fossilfria mil på vägarna! Det är enkelt att ladda elbilarna med grön el från laddstolparna på Orwaks parkering.

 
Orwaks VD, Tomas Johansson, ser beslutet att övergå till elbilar som ett aktivt val och en konkret
handling för att göra skillnad och minska CO2-utsläppen.

ORWAK STÖDER KLIMATPOSITIVA PROJEKT

Vi engagerar oss också i klimatpositiva projekt och under åren har vi sponsrat vindkraft i Indien och skogsplantering i Sydamerika. För närvarande sponsrar vi Direct Air Capture av Climeworks, en ny teknik som fångar upp CO2 i luften och lagrar det permanent och säkert under jord.

Läs mer 

× How can I help you?