2021 är ett spännande jubileumsår, då Orwak fyller 50! Följ med oss på en resa genom decennierna med start på 70-talet! ”Det var en gång”, som alla goda berättelser börjar…Tidsresan fortsätter sedan till det ”glada 80-talet”, då Orwak utforskade nya geografiska marknader och blev pionjär inom sorteringslösningar!

The time travel continues and follow us to the happy 80s when Orwak explored new markets and became a pioneer in sorting solutions!