Orwak AB ingick nyligen via Proshop, systerbolag och distributör i Ryssland, ett nytt treårigt leveransavtal för balpressar med X5 Retail Group (X5), Rysslands största livsmedelskedja. Avtalet innefattar leverans av cirka 8 000 balpressar till kedjans butiker under den aktuella tidsperioden.

X5 har visat en stark expansion och idag driver kedjan mer än 16 000 butiker i Ryssland. Det ger goda utsikter till en fortsatt mycket positiv utveckling långsiktigt och X5 har som ambition att leda utvecklingen av moderna detaljhandelsformat i hela landet.

X5 är en lojal kund sedan många år och när treårsavtalet undertecknades 2017, var det den största affären i Orwaks historia. Det nya långfristiga kontraktet är en bekräftelse på gott samarbete och en fortsatt stark affärsrelation.

Tomas Johansson, Sales & Marketing Director för Orwak, kommenterar:

“Vi uppskattar förtroendet för oss som leverantör och värdesätter det långsiktiga samarbetet. Det är ett mycket viktigt affärsavtal som tillförsäkrar Orwak en hög produktionsvolym i fabriken och stärker både vårt varumärke och vår marknadsposition i Ryssland”.


Orwak:
Orwak är en ledande aktör inom komprimerings- och balningslösningar och erbjuder ett innovativt produktsortiment som underlättar sortering vid källan och ger en lönsammare avfallshantering. Huvudkontoret finns i småländska Sävsjö och försäljningen sker via dotterbolag och distributörer till ett 40-tal länder. www.orwak.com

X5 Retail Group: Х5 Retail Group är den ledande ryska dagligvaruhandelskedjan som skapar, utvecklar och aktivt driver en portfölj av detaljhandelsenheter med tydliga värdepropositioner och varumärken, vilka tillsammans riktar sig mot alla kategorier av ryska kunder. Х5 Retail Group är ett stort och välmeriterat företag med etablerade butiker i 7 av de 8 federala distrikten i Ryssland. 2019 noterade butikerna totalt mer än 5,2 miljarder kundbesök och omsättningen uppgick till 1734 miljarder RUB (ca. 19,5 miljarder EUR). https://www.x5.ru/en

Ladda ner pressreleasen (pdf)