Nordens största digiloga hållbarhetskonferens ”A Sustainable Tomorrow” arrangerades för 10:e gången den 15 september och nådde via hubbar i hela Norden närmare 20 000 intresserade åhörare. Det är en modern mötesplats som förenar experter, inspiratörer, näringsliv och politiker för ett hållbarare samhälle.

Näringslivet är en viktig motor för hållbar utveckling och tanken är att hållbara affärer driver på omställningen och ger kraft åt andra samhällsaktörer. Eventet var en passande kickoff inför den Europeiska Hållbarhetsveckan, ESDW 2023, som inleddes idag den 18 september.

DISRUPTION DRIVER PÅ HÅLLBARHETS-
OMSTÄLLNINGEN

Allt baseras på de 17 Globala målen för hållbar utveckling och årets tema för konferensen var ”Disruption”, snabba samhällsomvälvande aktioner som bäst kan beskrivas som radikala förändringar av tankemönster, handlingar och vägval för att uppnå nya resultat. Det disruptiva är nyckeln till mycket av det vi har idag och disruptivt tänkande kan appliceras på olika verksamheter och driva på hållbarhetsomställningen.

Fotokälla: https://asustainabletomorrow.com.se/arets-konferens/

Bland årets keynote-talare märktes bland andra några av Europas mest framstående föreläsare inom området: Johan Rockström, Märtha Rehnberg och Fredrik Reinfeldt.

LÅT OSS INTE PASSERA TIPPUNKTER UTAN ÅTERVÄNDO

Johan Rockström, professor i miljövetenskap och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research, ett världsledande centrum för klimat- och hållbarhetsforskning, gav en god inblick i och statusuppdatering av klimatpåverkan och dess utveckling idag samt vad förändringarna innebär för framtiden. Han varnade för faran att passera ”tipping points” (tippunkter) där klimatförändringarna och dess inverkan på vår livsmiljö är oåterkalleliga. Rockström konstaterade att omfattande mål- och handlingsplaner finns på global nivå, men att förändringstakten är för låg. Den stora utmaningen är att accelerera och skala upp aktionerna.

INNOVATIONER SOM EFTERLIKNAR NATUREN GER OSS NYA VERKTYG

Märta Rehnberg, en visionär entreprenör med starkt klimatengagemang och en av grundarna till Köpenhamnsbaserade tankesmedjan DareDisrupt, gav inspiration genom exempel där entreprenörskap och teknisk utveckling ger smarta och hoppingivande hållbara lösningar. Innovationer som efterliknar naturen kan ge oss nya verktyg. Den 100 % klimatneutrala BIQ-byggnaden i Hamburg, där fotosyntesen genom mikroalger implementerade i glasrutor används för energiproduktion och reglering av ljusförhållanden inomhus, är en sådan fallstudie.

Rehnberg betonade vikten av att som företag inte skapa idel ingenjörsglädje utan att värdera vilka produktegenskaper och funktioner som ger ett verkligt mervärde för kunden. I produktutveckling gäller det ibland att ta ett steg tillbaka för att sätta sig in i kundens värld. Det krävs en djupare förståelse för såväl problemet och begränsningarna som lösningarna och deras konsekvenser för att skapa en produkt som tjänar det verkliga syftet. Ett av de största hinder Rehnberg ser för disruption och innovation i företag är de investeringar som redan gjorts i ett visst system eller en viss lösning. ”Det är ofta inte framtiden utan historien som kostar”.  Att våga tänka nytt, byta riktning och göra ett tydligt avstamp från den kända vägen är en disruption som leder till innovation.

I DISCIPLINEN HITTAR VI DJUPET ATT KUNNA FÖRÄNDRA

Fredrik Reinfeldt, med lång erfarenhet från politiken och idag en aktiv föreläsare, gav en global omvärdsanalys med utgångspunkt från årets tema Disruption. Gedigna FN-rapporter visar på framsteg, toppen är nådd och världens utsläpp går ner – inte enbart Västvärldens utan även i många av 3:e världens större länder. ”Processen är igång, vi har en tydlig plan och den har startat”, konstaterade Reinfeldt. Takten är dock många gånger för långsam. Det är så klart lättare att sätta höga mål för en mer avlägsen framtid än att genomföra konkreta disruptiva åtgärder inom den korta tidsramen. Det gäller att bestämma sig, hålla kursen och börja genomföra det. ”Det är i disciplinen vid hittar djupet i att kunna förändra”, förtydligade Reinfeldt.

Det är i dialog och i någon form av samförstånd som vägen går framåt. Parter med olika utgångspunkt och fokus behöver bildligt talat mötas mitt på bron, lyssna, ta in varandras perspektiv och försöka finna en gångbar medelväg som ändå leder i samma riktning. Det är viktigt att fundera på räckvidden av engagemang och aktion. Det är när något har globalt genomslag som förändringen kommer.

Reinfeldt har de senaste åren sett en stor positiv förändring i näringslivet mot ökad hållbarhet. Det sker mycket som är bra, men även politiken måste vara på plats. Visioner är också politikers ansvar, att med tydlighet beskriva vad som är målet och varför det är viktigt. ”Det är svårt att få med någon på tåget om destinationen inte är klar”, förklarade Reinfeldt.

EN HÅLLBAR FRAMTID BÖRJAR IDAG

Föreläsarna sammanstrålade sedan i en intressant paneldebatt och dagen avslutades med tänkvärda ord av Bo Nilsson, grundare till ”A sustainable Tomorrow”: ”En hållbar framtid börjar idag. Den möjliggörs av valen vi gör NU i vår vardag.”

För mer information, besök: www.asustainabletomorrow.se

× How can I help you?