Idag är det Globala Recycling-dagen och vi uppmärksammar alla aktiviteter, insatser och framsteg som görs världen över för att öka återvinningen, att behandla återvinningsbara material som resurser och därmed bidra till kretsloppet och ett mer hållbart samhälle.

Balpressar är en viktig länk i återvinningskedjan! Att källsortera material i rena fraktioner, komprimera och bala det underlättar och skapar det bästa förutsättningar för ökad återvinning! ”Turning Waste Into Value”.

× How can I help you?