Anrikt husbyggnadsföretag reducerar volymerna och effektiviserar hanteringen av förpackningsmaterial i sin moderna fabrik. ”En bal nu motsvarar närmare en hel container med wellpapp tidigare!”

Flexator, med cirka 160 anställda, är ett framgångsrikt industriföretag med över 60 års erfarenhet av att bygga moduler till skolor, kontor och boenden. I Anneberg i Småland ligger huvudkontoret och en stor modern produktionsanläggning, där modulerna byggs från grunden och är fullt inredda vid leverans.

Typhuskoncept för professionella kunder

Verksamheten vänder sig till professionella kunder såsom kommuner och företag. Flexators välbeprövade typhuskoncept ger kunderna säkra, kostnadseffektiva och flexibla lösningar, där byggtiden är kort och modulerna kan ägas eller leasas.

Förpackningsmaterial ansamlas i olika hallar

Fabriken i Anneberg är indelad i olika hallar för exempelvis montering av golv och väggar samt slutmontering och verksamheten ger upphov till stora mängder tomemballage, främst wellpapp men även mjukplast. Tidigare samlades wellpappen i 40-fotscontainrar och forslades bort i okomprimerad form, men Flexator investerade nyligen i en komprimerings- och balningslösning. Kristian Stenbäck, Produktionsledare
logistik hos Flexator berättar:

“Det började med två balpressar, en för wellpapp och en för plast, men snart ville personalen i de andra hallarna ha egna maskiner nära sina arbetsstationer.”

IMG_3344 IMG_3332

Optimalt med strategiskt placerade balpressar

Nu har därmed Flexator tre POWER-balpressar för wellpapp strategiskt placerade i var och en av hallarna för att minska transportvägarna. Plast samlas i retursäckar vid arbetsplatserna och körs med truck till den centralt placerade balpressen POWER 3325, som är speciellt designad för effektiv komprimering av mjukplast. Ett viktigt skäl till investeringen var önskan att bli av med containrarna och få mer plats i fabriken. Kristian är mycket nöjd med den volymreduktion som balpressarna ger. ”Jag bedömer att en bal motsvarar närmare en hel container med wellpapp!”

Lösning med många fördelar

• Tidsbesparingen för truckförarna och därmed ökad produktivitet.
• Kostnadsbesparing genom att inte behöva betala för hyra eller tömningar av containrar.
• Snyggt och prydlig ute på gården när all kringflygande wellpapp försvann.

Kristian Stenbäck: “Komprimering av förpackningar är en jättebra grej i tillverkande industrier och det är praktiskt och effektivt med balpressar placerade vid de olika arbetsplatserna i lokalerna.”

För mer information om Orwaks produkter eller kontakt med säljteamet, vänd er till vårt systerbolag ATS-Orwak!

× How can I help you?