I Antarktis frusna värld, troligen den ensammaste och mest isolerade platsen på vår planet, där utomhustemperaturen sjunker under – 60˚C på vintern, kom fyra modiga balpressar från Orwak i land en dag 1999.

Trots den extrema omgivningen, var de genast redo att etablera sig på fyra brittiska forskningsstationer. Specialutrustade med extra isolering, värmare och temphärdad olja var balpressarna anpassade för att klara de hårda förhållandena och arbeta ute i förråden i temperaturer så låga som -40˚C!

Orwak 5031E in Antarctica Orwak 8020 in Antarctica

Tre mångfasetterade bal- & säckpressar av                     Merkammarpressen 8020 på den största stationen
modell 5031E på de små stationerna  

Forskningsstationerna fick bara fyra till fem besök om året och på grund av den tjocka havsisen kunde inga skepp lägga till under perioden april till november. Forskningsorganisationen, som var ålagd att reducera avfallsvolymen till ett minimum, satte stort värde på balpressarna. Komprimeringen av restmaterialet underlättade både förvaringen och de utmanande och dyra avfallstransporterna tillbaka till civilisationen med fraktbåtarna – sällsynta gäster i de istäckta hamnarna!