Våra komprimerings- och balningslösningar bidrar på till en effektiv avfallshantering, hållbara affärsmetodernöjd personal och uppfyllande av miljölagstiftningens krav. Att välja en Orwaklösning innebär:

MER VINST
Truck with boxes

När löst material komprimeras resulterar det i färre hämtningar, minskade transporter och därmed lägre avfallskostnader. Dessutom kan sorterat och högkomprimerat restmaterial bli en inkomstkälla som hjälper dig att öka din vinst och totalt sett ge en lönsammare restproduktshantering.

MER PRODUKTIVITET
Time productivity

Tid är pengar. Mindre tid spenderat på avfallshantering ger mer värdefull tid för din kärnverksamhet!

MER ORDNING
More order

Rätt hantering av restmaterial bidrar till en säkrare arbetsmiljö och nöjda medarbetare.

MER UTRYMME
Loading truck

Golvyta är en resurs som du inte har råd att låta upptas av tomkartonger och annat löst restmaterial. Våra balpressar reducerar snabbt volymen och kompakta balar tar upp mycket mindre lagringsutrymme än okomprimerat material.

MER ÅTERVINNING
Truck at  factory

Orwaks ”Waste Into Value”-modell hjälper till att öka återvinningstalen. Sorterade rena restmaterial fraktioner resulterar i en optimal återvinningsprocess och ger mer vinst. Restmaterial i form av balar förser återvinningsbolagen med kompakt, lätthanterligt och högvärdigt material för återvinning.