Strimlat papper från shredders och papperspill från den grafiska industrin komprimeras i kompakta och högkomprimerade balar. Det gör materialat lätthanterligt och håller golvet rent! För att skapa ett extra bra grepp om balar bestående av små pappersfragment, erbjuder några av våra modeller korsbindningsfunktion.

Komprimeringsgrad: 4:1-7:1                          Balvikt: 50-70 kg

shredded paper

För riktigt stora pappersmängder rekommenderar vi vår automatiserade brikettlösning Brickman. Tack vare generösa inmatningsbehållare kan mer material fyllas på medan brikettpressen är i drift och de högkomprimerade briketterna behöver inte bindas.
Komprimeringsgrad: upp till 20:1                   Densitet: upp till 1200 kg/m3

Brickman shredded p briquette2

Läs mer om Orwaks produkter här!

× How can I help you?