Wellpapp är det absolut vanligaste material som komprimeras med Orwaks utrustning. Det är ett material som innehåller en stor mängd luft och kan komprimeras mycket framgångsrikt. Volymreduktion är upp till 10:1 när kartong komprimeras i våra största balpressar.

Komprimeringsgrad: 5:1-10:1                      Balvikt: 50-500 kg

cardboard bales2

För riktigt stora wellpappvolymer rekommenderar vi vår automatiserade brikettlösning Brickman. Tack vare generösa inmatningsbehållare kan mer material fyllas på medan brikettpressen är i drift och de högkomprimerade briketterna behöver inte bindas.

Komprimeringsgrad: upp till 20:1                  Densitet: upp till 600 kg/m3

cardboard briquette

Läs mer om Orwaks produkter här!

× How can I help you?