Tillverkande industri - Din bransch

Tillverkningsindustrin är ständigt på jakt efter lösningar på avfallshantering som kan bidra till verksamhetens totalekonomi. Med Orwaks lösningar förvandlas avfallshanteringen från en tidskrävande och kostsam faktor till en strömlinjeformad process som sparar utrymme, tid och kostnader för verksamheten. Läs mer i vår broschyr om tillverkande industri!

Vilka fördelar ger Orwak dig i ett industriföretag?

  • Mindre risk för arbetsskador
  • Decentraliserad eller centraliserad avfallshantering? Eller både och! Du väljer!
  • Ökad produktivitet för personalen genom mindre tidsåtgång för avfallshantering
  • Effektiv avfallshantering av flera olika materialslag
  • Lägre avfallshanteringskostnader
  • Orwak hjälper dig inte bara med att minska kostnaderna utan skapar också en ny inkomstkälla:
    = Investeringen i en lösning från Orwak ger bästa möjliga totalekonomi för avfallshantering!

Läs mer om Orwaks produkter här!