Lager och logistikcenter - Din bransch

Lager och distributionscenter är ofta mycket stora, bestående av flera våningar och ibland även flera byggnader. Hanteringen och transporten av avfall kan bli en rejäl utmaning i den här typen av miljö. En nyckelfaktor är att organisera avfallshanteringen strategiskt och effektivt så att den på bästa sätt bidrar till företagets totalekonomi. Läs mer i vår broschyr om lager & logistik!

 Vilka fördelar ger Orwak dig i lager- och logistikbranschen?

  • Mindre risk för arbetsskador
  • Decentraliserad eller centraliserad avfallshantering? Eller både och! Du väljer!
  • Ökad produktivitet för personalen genom mindre tidsåtgång för avfallshantering
  • Effektiv avfallshantering av flera olika materialslag
  • Lägre avfallshanteringskostnader
  • Orwak hjälper dig inte bara med att minska kostnaderna utan skapar också en ny inkomstkälla:
    = Investeringen i en lösning från Orwak ger bästa möjliga totalekonomi för avfallshantering!

Läs mer om Orwaks produkter här!