Quick service - Din bransch

Tar den aldrig sinande strömmen av avfall för mycket av din värdefulla tid? Tid som du borde ge dina kunder? Med Orwaks lösningar tar du kontrollen! Förvandla avfalls-hanteringen från en tidskrävande och kostsam faktor till en strömlinjeformad process som sparar plats, tid och kostnader för din verksamhet. Se till att personalen lägger sin tid på att serva kunderna och inte med att hantera avfall. Läs mer i vår broschyr om quick service!

Vilka fördelar ger Orwak dig i quick service-branschen?

 • Mer produktiv tidsanvändning – speciellt under rusningstiden
 • Spara värdefull lageryta bakom kulisserna
 • Små och hanterbara avfallsvolymer
 • En ren och inbjudande miljö i alla lägen
 • Hög hygienstandard
 • Orwaks lösningar ger möjlighet att istället lagra komprimerat avfall inomhus över natten som
  extra säkerhet för personalen
 • Orwak hjälper dig inte bara med att minska kostnaderna utan skapar också en ny inkomstkälla:
  = Investeringen i en lösning från Orwak ger bästa möjliga totalekonomi för avfallshantering!

Läs mer om Orwaks produkter här!