Se Orwaks Imageanimering här!

Orwak är en världsledande aktör inom komprimerings- och balningslösningar för fast avfall vid källan. 

Animation play image

Turning Waste Into Value Företagsvision

Orwak utvecklar lösningar för sortering och komprimering av återvinningsbart material, vilket bidrar till ökad effektivitet, en renare miljö och trevligare arbetsmiljö samt leder till bästa möjliga ekonomi i restproduktshanteringen.

Vi erbjuder ett innovativt produktsortiment som underlättar sortering vid källan och ger en lönsammare avfallshantering. Vi är med våra kunder hela vägen från den inledande rådgivningen, genom hela försäljningsprocessen till mångårig support från vår serviceavdelning.

Made in Sweden

Orwaks huvudkontor och moderna produktionsenhet finns i småländska Sävsjö i Sverige. Där har vi utvecklat och tillverkat komprimeringsutrustning sedan 1971. Vi har under åren etablerat ett brett distributörsnätverk i världen och har därmed en stark lokal närvaro i majoriteten av de länder där våra maskiner är installerade.

Ingår i Sulo Group

I januari 2020 tillkännagavs att Sulo, ett globalt företag med huvudkontor i Frankrike, förvärvade San Sac Group där Orwak ingår. Sulo är en stark partner för insamlingslösningar – en ledande internationell tillverkare av kärl och underjordiska system för uppsamling och separation av återvinningsbara material. Besök Sulos webbsida 

Detta förvärv var en viktig milstolpe i Sulos strategiska utveckling och de båda parterna kompletterar varandra väl vad gäller produkter, geografi och kunder och det ger nya affärsmöjligheter.

Tillsammans är vi starka: