CSR

Hållbarhet och omtanke om miljön ligger oss varmt om hjärtat och är en viktig ledstjärna i vår verksamhet. Det är skälet till att vi finns här i denna bransch. I en affärsinriktad värld, där det genereras enorma mängder restmaterial, utgör våra sorterings- och komprimeringslösningar en viktig länk i början av återvinningskedjan.

Med hållbarhet högst upp på agendan idag i många företag och länder världen över, blir Orwaks affärsidé och visioner mer aktuella för varje dag som går. Vi strävar därför efter att utveckla och erbjuda system som mer än väl möter – och även överträffar – våra kunders förväntningar på att uppnå sina mål för restproduktshantering såväl som att minimera påverkan på miljön och bidra till ett mer hållbart samhälle.

För att gå från tanke till handling, var det ett naturligt val för oss på Orwak att välja 100 % grön el i vår fabrik, när vi producerar våra balpressar och att engagera oss i ett klimatprojekt ”Direct Air Capture” – en banbrytande innovation som fångar upp CO2 ur luften och lagrar det permanent under marken.

Vi är också glad och stolta över att sponsra Team Rynkeby, ett välgörenhetsprojekt, där deltagarna cyklar till Paris i syfte att samla in pengar till förmån för svårt sjuka barn.

För oss som arbetsgivare är det ett viktigt ansvar och uppdrag att skapa en hållbar arbetsplats , där våra medarbetare bemöts med respekt, har meningsfulla arbetsuppgifter och får goda möjligheter till lärande, personlig utveckling och att anta nya utmaningar. För att öka kunskapen och medvetandet om hur de personliga valen som konsument påverkar miljön, har all Orwakpersonal deltagit i en miljöutbildning ledd av en professionell hållbarhetskonsult.

Hållbarhet är också en topprioritering på koncernnivå! San Sac Group arbetar med att ta fram en hållbarhetsstrategi och presenterade nyligen sin hållbarhetsrapport.

Medlem i CSR Småland - Digital