Service

Långsiktigt partnerskap är en god affär

En Orwaklösning är en komplett och långsiktig investering! Affären är inte avslutad i och med att utrustningen är levererad, utan tvärtom är det inledningen på en varaktig relation med Orwak. Oavsett om Ni köper eller leasar utrustning från Orwak, ger Orwaks service ett mervärde!

På vardagarna under kontorstid står Orwaks erfarna personal på huvudkontorets serviceavdelning till förfogande för telefonsupport. Vi är bara ett samtal bort! Orwak har även byggt upp och utvecklar kontinuerligt ett rikstäckande nätverk av auktoriserade servicetekniker, både egen personal och samarbetspartners, för att snabbt kunna göra en  insats när Ni behöver det!

För kontakt med service:
Tel: 0382-157 00

För beställning av reservdelar, säckar och band:
Epost: reservdelar@orwak.com

NYHET! Nu kan du också beställa säckar och band direkt på webben. Klicka här för att komma till order online!

För felanmälan av en maskin:
Epost: felanmalan@orwak.com

Orwaks SoU-avtal ger mervärde

Orwaks serviceorganisation erbjuder säkerhets- och underhållsavtal (SoU-avtal) för regelbunden översyn av maskinerna, kvalificerat utförda reparationer samt försäljningen av tillhör och originalreservdelar. Fördelar med att teckna SoU-avtal (läs mera i informationsbladet under ”Nedladdningar”):

  • Regelbunden service ger hög driftsäkerhet och bidrar till en ökad livslängd hos maskinerna.
  • Ni får säkerhetskontroller och service utförd av auktoriserad och erfaren servicepersonal.
  • Tack vare välutrustade servicebilar kan eventuella brister åtgärdas omgående för färre återbesök.
  • Vi lämnar en kopia på testprotokollet (besiktningen), som Ni kan använda i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • 25 % rabatt på reservdelar, vilket även gäller vid övriga servicebesök som beställs löpande.
  • 25 % rabatt på förbrukningsmaterial till maskinen såsom säckar och band.

Möt vårt serviceteam

Anna Wright 220 pxl   Markus-Norberg   Caroline-Wiklund
ANNA WRIGHT                              MARKUS NORBERG                  CAROLINE WIKLUND 
After Sales Director                      Servicechef                                        Service Coordinator
  Patrik Skoglund_webb  Patrik-Stridh
JESSICA ERIKSSON                 PATRIK SKOGLUND                PATRIK STRIDH
Service Coordinator                    Servicetekniker                             Servicetekniker